Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Dự án Tin tức Tin nội bộ Hoạt động Đảng- Đoàn thể Thư viện ảnh - Bản đồ Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Thành tích đạt được
Tìm kiếm
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Online : 531
Lượt truy cập : 4667588
Thông báo chỉ định thầu công trình - Gói thầu số 8 - TB1: Các hạng mục thuộc công trình "Phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2014" (03/09/2014)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thuỷ lợi thông báo đến Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất đã trúng thầu gói thầu số 8 – TB1
Kế hoạch đấu thầu - Dự án Phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các CTTL năm 2014; (29/06/2014)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác Dịch vụ Thuỷ lợi TPHCM; Tên dự án: Phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2014;
Thông báo mời thầu - Gói thầu số 10 – XL7: Xây dựng 03 cầu giao thông – Bà Phước, Cầu Trắng và Thai Thai. (25/06/2014)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh;T ên gói thầu: Gói thầu số 10 – XL7: Xây dựng 03 cầu giao thông – Bà Phước, Cầu Trắng và Thai Thai;  dự án: Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng
Thông báo mời thầu - Gói thầu số 9– XL6: Xây dựng 02 cầu giao thông – Bò Cạp và Sóc Tràm. . (25/06/2014)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh; Tên dự án: Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng; Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 9– XL6: Xây dựng 02 cầu giao thông – Bò Cạp và Sóc Tràm.  
Thông báo trúng thầu - Gói thầu số 8-Xây lắp 5, Dự án nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng (24/01/2014)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 8 – xây lắp 5 thuộc dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi như sau: Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Thăng Long
Thông báo trúng thầu - Gói thầu số 7-Xây lắp 4, Dự án nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng (24/01/2014)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 7 – xây lắp 4 thuộc dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi như sau: Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Lam Vũ
Thông báo trúng thầu - Gói thầu số 6-Xây lắp 3, Dự án nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng (24/01/2014)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 6 – xây lắp 3 thuộc dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi như sau: Nhà thầu trúng thầu : Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 610
Thông báo mời thầu - Gói thầu số 6 – XL3; Dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng (26/12/2013)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh; Tên gói thầu: Gói thầu số 6 – XL3: Xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Bò Cạp đến rạch Bà Phước và đường G6, G7; Tên dự án: Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng
Thông báo mời thầu - Gói thầu số 7 – XL4; Dự án: Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng (26/12/2013)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh; Tên gói thầu: Gói thầu số 7 – XL4: Xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Bà Phước đến KF và đường G8, G9, G10; Tên dự án: Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng
Thông báo mời thầu - Gói thầu số 8 – XL5; Dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng (26/12/2013)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh.; Tên gói thầu: Gói thầu số 8 – XL5: Xây dựng 03 cầu giao thông – Bà Tài, Cây Soài và Ông Lở; Tên dự án: Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng
Thông báo trúng thầu - Gói thầu số 5 : xây lắp 2-Xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Ông Lở đến rạch Bò Cạp và đường G4, G5. (25/10/2013)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 5 – xây lắp 2 thuộc dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi , thuộc dự án....
Thông báo trúng thầu- gói thầu số 4 - xây lắp 1: Xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ kênh T1 đến rạch Ông Lở và đường G1, G2, G3. (25/10/2013)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thông báo đến Công ty TNHH Trường Tiến Đạt đã trúng gói thầu số 4 – xây lắp 1: Xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ kênh T1 đến rạch Ông Lở và đường G1, G2, G3, thuộc dự án : Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.
Thông báo trúng thầu - Gói thầu số 14 – Xây lắp 11: Thi công, lắp đặt cửa van các cống D100. (30/09/2013)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình trực thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thông báo đến Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Sóng Thần đã trúng thầu gói thầu số 14- Xây lắp 11: Thi công, lắp đặt cửa van các cống D100 thuộc dự án:Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.
Thông báo chỉ định thầu công trình; gói thầu số 25 - Dự án xây dựng 05 cống ngăn triều, quận Thủ Đức (30/09/2013)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thuỷ lợi thông báo đến Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng điện Thương mại Trung Tríđã trúng thầu gói thầu số 25 thuộc dự án: Xây dựng 05 cống ngăn triều trên rạch Gò Dưa, rạch Ông Dầu, rạch Đá, rạch Thủ Đức và rạch Cầu Đúc Nhỏ - Quận Thủ Đức.
Trang
Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM
Địa chỉ: Số 21 - quốc lộ 22 - ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi - TP.HCM , Tel: 028 38922258 , Email: imchcmc@tphcm.gov.vn
Designed & Developed by EMSVN