Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Dự án Tin tức Tin nội bộ Hoạt động Đảng- Đoàn thể Thư viện ảnh - Bản đồ Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Thành tích đạt được
Tìm kiếm
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Online : 111
Lượt truy cập : 5093501
Thông báo mời thầu - Gói thầu số 7 – XL4; Dự án: Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng (26/12/2013)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh; Tên gói thầu: Gói thầu số 7 – XL4: Xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Bà Phước đến KF và đường G8, G9, G10; Tên dự án: Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng
Thông báo mời thầu - Gói thầu số 8 – XL5; Dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng (26/12/2013)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh.; Tên gói thầu: Gói thầu số 8 – XL5: Xây dựng 03 cầu giao thông – Bà Tài, Cây Soài và Ông Lở; Tên dự án: Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng
Thông báo trúng thầu - Gói thầu số 5 : xây lắp 2-Xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Ông Lở đến rạch Bò Cạp và đường G4, G5. (25/10/2013)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 5 – xây lắp 2 thuộc dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi , thuộc dự án....
Thông báo trúng thầu- gói thầu số 4 - xây lắp 1: Xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ kênh T1 đến rạch Ông Lở và đường G1, G2, G3. (25/10/2013)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thông báo đến Công ty TNHH Trường Tiến Đạt đã trúng gói thầu số 4 – xây lắp 1: Xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ kênh T1 đến rạch Ông Lở và đường G1, G2, G3, thuộc dự án : Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.
Thông báo trúng thầu - Gói thầu số 14 – Xây lắp 11: Thi công, lắp đặt cửa van các cống D100. (30/09/2013)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình trực thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thông báo đến Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Sóng Thần đã trúng thầu gói thầu số 14- Xây lắp 11: Thi công, lắp đặt cửa van các cống D100 thuộc dự án:Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.
Thông báo chỉ định thầu công trình; gói thầu số 25 - Dự án xây dựng 05 cống ngăn triều, quận Thủ Đức (30/09/2013)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thuỷ lợi thông báo đến Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng điện Thương mại Trung Tríđã trúng thầu gói thầu số 25 thuộc dự án: Xây dựng 05 cống ngăn triều trên rạch Gò Dưa, rạch Ông Dầu, rạch Đá, rạch Thủ Đức và rạch Cầu Đúc Nhỏ - Quận Thủ Đức.
Thông báo chỉ định thầu công trình - gói thầu TV 04 - Dự án Thủy lợi Phước Hòa (Hợp phần Khu tưới Thái Mỹ) (13/09/2013)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thuỷ lợi thông báo đến Trung tâm đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã trúng thầu gói thầu TV 04: Đo đạc bản đồ địa chính – thu hồi đất thuộc dự án: Thủy lợi Phước Hòa - Hợp phần Khu tưới Thái Mỹ
Thông báo chỉ định thầu công trình - Gói thầu số 13 - Dự án “Đê bao ven sông Sài Gòn từ rạch Thai Thai đến Cầu Bến Súc” (10/09/2013)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình trực thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thông báo đến Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Lê Hiệp Tiến đã trúng thầu gói thầu số 13 – Xây lắp 1: Nhà Quản lý công trình thuộc dự án “Đê bao ven sông Sài Gòn từ rạch Thai Thai đến Cầu Bến Súc"
Kế hoạch đấu thầu - Dự án: Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú - Phú Mỹ Hưng (03/09/2013)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác Dịch vụ Thuỷ lợi TPHCM; Tên dự án: Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú - Phú Mỹ Hưng
Thông báo mời thầu - Gói thầu số 4 – XL1: Xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ kênh T1 đến rạch Ông Lở và đường G1, G2, G3 (03/09/2013)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh; Tên dự án: Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng; Gói thầu số 4 – XL1: Xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ kênh T1 đến rạch Ông Lở và đường G1, G2, G3
Thông báo mời thầu - Gói thầu số 5 – XL2: Xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Ông Lở đến rạch Bò Cạp và đường G4, G5 (03/09/2013)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh; Tên dự án: Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng; Gói thầu số 5 – XL2: Xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Ông Lở đến rạch Bò Cạp và đường G4, G5.
Thông báo mời thầu - Gói thầu: Khảo sát lập thiết kế BVTC; Dự án thủy lợi Phước Hòa - Hợp phần khu tưới Thái Mỹ (28/06/2013)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh; Tên gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công; dự án Thủy lợi Phước Hòa Tỉnh Bình Dương, Bình Phước.
Thông báo kết quả chỉ định thầu- Gói thầu số 4 – Xây lắp 2: Các hạng mục công trình khu vực huyện Bình Chánh (16/05/2013)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình trực thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thông báo đến Công ty TNHH Trường Tiến Đạt đã trúng thầu Gói thầu số 4 – Xây lắp 2: Các hạng mục công trình khu vực huyện Bình Chánh thuộc công trình “Phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2013"
Thông báo kết quả chỉ định thầu; gói thầu số 5 - Xây lắp 3: Cửa van (16/05/2013)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình trực thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thông báo đến Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại và Dịch vụ Thiên Ấn đã trúng thầu gói thầu số 5: Xây lắp 3- Cửa vanthuộc công trình “Phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2013"
Trang
Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM
Địa chỉ: Số 21 - quốc lộ 22 - ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi - TP.HCM , Tel: 028 38922258 , Email: imchcmc@tphcm.gov.vn
Designed & Developed by EMSVN