Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Dự án Tin tức Tin nội bộ Hoạt động Đảng- Đoàn thể Thư viện ảnh - Bản đồ Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Thành tích đạt được
Tìm kiếm
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Online : 1705
Lượt truy cập : 5184378
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh - Dự án xây dựng 05 cống ngăn triều (21/06/2012)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh - Dự án: Xây dựng 05 cống ngăn triều trên rạch Gò Dưa, rạch ông Dầu, rạch Đá, rạch Thủ Đức và rạch Cầu Đúc Nhỏ - Quận Thủ Đức.
Thông báo trúng thầu - gói thầu số 4: Công trình PCLB và duy tu sửa chữa CTTL năm 2012 (26/05/2012)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình trực thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thông báo đến Công ty TNHH Trường Tiến Đạt đã trúng thầu gói thầu số 4 – Xây lắp 2: Các hạng mục công trình khu vực huyện Bình Chánh thuộc công trình “Phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2012"
Thông báo trúng thầu - Gói thầu số 3 - Công trình PCLB và duy tu sửa chữa CTTL năm 2012 (26/05/2012)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình trực thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thông báo đến Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương Mại Nam Thanh đã trúng thầu Gói thầu số 3 – Xây lắp 1: Các hạng mục công trình khu vực huyện Củ Chi thuộc công trình “Phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2012
Thông báo mới thầu - Gói thầu số 18 - Dự án: Xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Láng The đến Sông Lu. (15/06/2012)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh. - Gói thầu: Gói thầu số 18: Xây lắp cống C1 - Dự án: Xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Láng The đến Sông Lu.
Thông báo mời thầu - Gói thầu số 17: Xây dựng cống ngăn triều và nhà vận hành tại Rạch Ông Dầu (15/06/2012)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh; Gói thầu số 17: Xây dựng cống ngăn triều và nhà vận hành tại Rạch Ông Dầu; dự án: Xây dựng 05 cống ngăn triều trên rạch Gò Dưa, rạch ông Dầu, rạch Đá, rạch Thủ Đức và rạch Cầu Đúc Nhỏ - Quận Thủ Đức.
Thông báo mời thầu-Gói thầu số 15 - Đê bao ven sông Sài Gòn từ rạch Thai Thai đến cầu Bến Súc (04/05/2012)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh, Gói thầu số 15 – xây lắp 3: Đê bao và công trình trên đê bao đoạn 2 từ K0+925 đến K1+650 (dự án K0+910 đến K1+666) - Dự án: Đê bao ven sông Sài Gòn từ rạch Thai Thai đến cầu Bến Súc.
Thông báo mời thầu-Gói thầu số 14 - Đê bao ven sông Sài Gòn từ rạch Thai Thai đến cầu Bến Súc (04/05/2012)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh, gói thầu: Gói thầu số 14 – xây lắp 2: Đê bao và công trình trên đê bao đoạn 1 từ K0+000 đến K0+925 (dự án K0+000 đến K0+910) - Dự án: Đê bao ven sông Sài Gòn từ rạch Thai Thai đến cầu Bến Súc.
Kế hoạch đấu thầu - Công trình phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa CTTL năm 2012 (03/05/2012)
Tên bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác Dịch vụ Thuỷ lợi TPHCM. - Địa chỉ: số 21 - Quốc lộ 22 - Ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - Huyện Củ Chi - Điện thoại: 083.7960798 083.7965041 - Fax: 083.7960798 Email: bql-imc@vnn.vn ; Tên dự án: Phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2012
Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu (02/05/2012)
Tên bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác Dịch vụ Thuỷ lợi TPHCM;Tên dự án: Phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2012
Thông báo trúng thầu - Gói thầu số 19: Xây dựng cống ngăn triều và nhà vận hành tại rạch Thủ Đức. (13/04/2012)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 19 thuộc dự án Xây dựng 05 cống ngăn triều trên rạch Gò Dưa, rạch Ông Dầu, rạch Đá, rạch Thủ Đức và rạch Cầu Đúc Nhỏ - Quận Thủ Đức: Nhà thầu trúng thầu : Công ty Cổ phần Tàu Cuốc
Thông báo trúng thầu - Gói thầu số 18: Xây dựng cống ngăn triều và nhà vận hành tại rạch Đá (13/04/2012)
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 18 thuộc dự án Xây dựng 05 cống ngăn triều trên rạch Gò Dưa, rạch Ông Dầu, rạch Đá, rạch Thủ Đức và rạch Cầu Đúc Nhỏ - Quận Thủ Đức: Nhà thầu trúng thầu : Công ty TNHH Trường Tiến Đạt.
Thông báo mời thầu - gói thầu số 19 - Dự án: Xây dựng 05 cống ngăn triều (13/04/2012)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh; Tên gói thầu: Gói thầu số 19: Xây dựng cống ngăn triều và nhà vận hành tại Rạch Thủ Đức; Tên dự án: Xây dựng 05 cống ngăn triều trên rạch Gò Dưa, rạch ông Dầu, rạch Đá, rạch Thủ Đức và rạch Cầu Đúc Nhỏ - Quận Thủ Đức.
Thông báo mời thầu - gói thầu số 18 - Dự án: Xây dựng 05 cống ngăn triều (13/04/2012)
Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh. Tên gói thầu: Gói thầu số 18: Xây dựng cống ngăn triều và nhà vận hành tại Rạch Đá, Tên dự án: Xây dựng 05 cống ngăn triều trên rạch Gò Dưa, rạch ông Dầu, rạch Đá, rạch Thủ Đức và rạch Cầu Đúc Nhỏ - Quận Thủ Đức. - Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh.
Phiếu đăng ký thông kết quả lựa chọn nhà thầu -Dự án: Xây dựng 05 cống ngăn triều trên rạch Gò (27/12/2011)
Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh.Dự án: Xây dựng 05 cống ngăn triều trên rạch Gò Dưa, rạch Ông Dầu, rạch Đá, rạch Thủ Đức và rạch Cầu Đúc Nhỏ.
Trang
Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM
Địa chỉ: Số 21 - quốc lộ 22 - ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi - TP.HCM , Tel: 028 38922258 , Email: imchcmc@tphcm.gov.vn
Designed & Developed by EMSVN