Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Dự án Tin tức Tin nội bộ Hoạt động Đảng- Đoàn thể Thư viện ảnh - Bản đồ Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Thành tích đạt được
Tìm kiếm
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Online : 1635
Lượt truy cập : 5177187
Tình hình quan trắc diễn biến chất lượng nguồn nước mặt (26/02/2011)
Tình hình quan trắc diễn biến chất lượng nguồn nước mặt trên các kênh rạch Hệ thống thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh

A-TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC:

     I. Tình hình diễn biến chua, mặn:

a- Độ chua:

-     Độ chua trên khu vực trong 6 tháng đầu năm diễn biến ổn định, mặt dù pH có hạ thấp vào thời điểm bắt đầu mùa mưa nhưng giá trị đo được luôn ở mức cho phép (trong khoảng từ 4,5 ¸ 7), không ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

-     Do vận hành công trình phù hợp nên độ chua đo được phía đồng các cống đều thấp hơn cùng kỳ các năm trước; pH thấp nhất đo được tại cống Tân Kiên = 6,2; kênh C = 5,7; An Hạ = 4,4; T10 =4,1.

b- Độ mặn:

-     Độ mặn lớn nhất (Max) đo được tại phía sông các cống trong cao điểm mùa khô năm 2007: Tân Kiên = 6,3%o, kênh C = 5,8%o, kênh B =5,2 %o, kênh A =4,5 %o, An Hạ =1,9 %o.

-     Đến giữa tháng 4 do mưa xuất hiện thường xuyên nên độ mặn đã giảm hẳn, độ mặn đo được vào các ngày giữa tháng 5 tại phía sông các cống trên khu vực đều nhỏ hơn 2,5%o.

-     Khu vực nội đồng trong mùa khô năm 2007 hầu như không bị nhiễm mặn do làm tốt công tác vận hành công trình. Giá trị độ mặn đo được tại các vị trí luôn nhỏ hơn 1,5%o.

 

II. Tình hình ô nhiễm nguồn nước trên các tuyến kênh, rạch chính:  

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty Quản lý Khai thác Dịch vụ Thuỷ lợi đã tiến hành lấy 52 mẫu nước để phân tích chất lượng nguồn nước mặt; kết quả phân tích các chỉ tiêu  TDS, BOD5, Feacal Colifoms vượt rất nhiều lần mức độ cho phép;cụ thể:

-     Chỉ tiêu TDS vượt từ 2 ÷ 5 lần          : 15 mẫu.

-     Chỉ tiêu BOD5 vượt từ 2 ÷ 10 lần      : 15 mẫu; vượt > 200 lần: 1 mẫu.

-     Feacal Colifoms vượt từ 2 ÷ 5 lần:   9 mẫu; vượt từ 7  ÷ 23 lần: 9 mẫu; vượt từ 75 ÷ 550 lần: 7 mẫu; vượt từ 1.200 ÷ 55.000 lần: 6 mẫu.

 

Diễn biến ô nhiễm nguồn nước tại các vị trí cụ thể như sau:

1-       Kênh Thầy Cai:

-     Khu công nghiệp Tân Phú Trung: Tình hình ô nhiễm có chuyển biến tích cực (BOD5 giảm từ 1÷2,5 lần so với cùng kỳ năm 2006), tuy nhiên một số vị trí vẫn còn ô nhiễm vượt mức cho phép; tại cửa xả cống TC-18A kết quả xét nghiệm mẫu nước cho thấy các giá trị TDS, DO, Feacal Coliforms đều vượt TCVN 6773-2000 nhiều lần; cụ thể: DO vượt từ 2,4 ÷ 3,5 lần, TDS vượt từ 1 ÷ 2 lần, Feacal Coliforms vượt từ 2,0 ÷ 6,5 lần.

-     Đoạn chảy qua khu công nghiệp Tân Phú Trung: Do tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm xả nước thải chưa qua xử lý vào kênh nên tình hình ô nhiễm nguồn nước có giảm (BOD5 giảm từ 1÷2 lần so với cùng kỳ năm 2006). Tuy nhiên hiện nay một số cơ sở vẫn thường xuyên xả nước thải chưa qua xử lý xuống kênh (nhất là vào ban đêm và ngày nghỉ), do đó có những thời đoạn nước kênh Thầy Cai có màu đen, bốc mùi hôi thối. Các chỉ tiêu xét nghiệm như TDS, DO, Feacal Colifoms tại vị trí cống TC-18A ( phía Thầy Cai) thường vượt tiêu chuẩn cho phép.

-     Đoạn từ Tỉnh lộ 8 đến bãi rác Phước Hiệp: Đoạn kênh này hiện nay đã bị ô nhiễm so với cùng kỳ năm 2006. Kết quả các mẫu nước xét nghiệm tại cống xả Công ty Đức Lâm (bãi rác Phước Hiệp) vượt chỉ tiêu cho phép; cụ thể: SS vượt từ 1 ¸ 2 lần, COD vượt từ 2 ¸ 7 lần.

-     Đọan từ bãi rác Phước Hiệp đến cầu Tân Thái, Rạch Trảng Bàng: Đọan này các năm trước đây không bị ô nhiễm; tuy nhiên vào cao điểm mùa kiệt năm nay (tháng 2) bị ô nhiễm nghiêm trọng. Do đó trong thời gian tới cần kiểm tra công trình xử lý rác Phước Hiệp, nguồn nước thải từ khu công nghiệp Linh Trung (Trảng Bàng) và các khu công nghiệp lân cận.

2- Kênh An Hạ:

            So với cùng kỳ năm 2006 chất lượng nước nước kênh An Hạ khá tốt, các thông số đo tại cống T10, An Hạ luôn nằm trong giới hạn cho phép, phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng nguồn nước cần phải tiếp tục theo dõi thường xuyên, phát hiện, ngăn chặn, kịp thời các trường hợp vi phạm xả nước thải chưa qua xử lý vào nguồn nước.

3- Kênh B, kênh C:

-     Trong 6 tháng đầu năm 2007, chất lượng nước trên kênh B, kênh C thường xuyên bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của nhân dân trong khu vực. Kết quả xét nghiệm các mẫu nước tại vị trí cống cuối kênh C12, C16 hầu hết không đạt tiêu chuẩn qui định, so với năm 2006 chất lượng nước trên kênh B và kênh C bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn, những thông số vượt rất nhiều lần như: COD vượt 15 lần; BOD5 vượt 16 lần; TDS vượt 7 lần, Feacal Colifoms vượt từ 23.000 ¸ 55.000 đặc biệt là trong thời gian cống cuối kênh B đóng giữ nước để tưới.

-     Khu công nghiệp Lê Minh Xuân: Mặc dù khu công nghiệp Lê Minh Xuân đã xây dựng nhà máy xử lý chất thải tập trung tuy nhiên một số doanh nghiệp vẫn xả nước thải chưa qua xử lý vào các tuyến kênh C12, C16 gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước; các thông số xét nghiệm luôn cao hơn cùng kỳ năm 2006 và vượt mức giới hạn cho phép nhiều lần; cụ thể: COD vượt 8¸15 lần; TDS vượt 4 ¸12 lần, Feacal Colifoms vượt từ 18.000 ¸ 50.000 lần.

-      Nguồn nước ô nhiễm từ các nguồn thải nói trên trong năm qua, đặc biệt là mùa khô từ tháng 1 đến tháng 5 gây ô nhiễm rất nghiêm trọng cho toàn khu nam tỉnh lộ 10 thuộc công trình thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh; ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống của nhân  dân khu vực các xã: Lê Minh Xuân, Tân Nhựt, Tân Kiên, huyện Bình Chánh; phường Tân Tạo A, huyện Bình Tân. 

 

B- NHẬN XÉT CHUNG - ĐỀ XUẤT:

 I. Nhận xét chung:

1- Tình hình ô nhiễm:

-     So với cùng kỳ năm 2006 tình hình ô nhiễm có những chuyển biến trên các khu vực kênh An Hạ, Thầy Cai, tuy nhiên  một số vị trí mức độ ô nhiễm có chiều hướng gia tăng như khu Công nghiệp Lê Minh Xuân, khu Công nghiệp Tân Phú Trung. Ngoài ra cần phải thường xuyên kiểm tra; giám sát quá trình xả thải tại công trường xử lý rác Phước Hiệp, Củ Chi (nhất là trong mùa mưa lũ).

-     Thực trạng ô nhiễm nguồn nước trên kênh An Hạ - kênh C, kênh B trong 6 tháng qua khá nghiêm trọng, hầu hết các mẫu đều không đạt tiêu chuẩn cho phép.

-     Các chỉ tiêu thường vượt giới hạn cho phép là: BOD5,TDS, DO, Feacal Coliforms.

 2- Mức độ ảnh hưởng đến sản xuất:

-     Nước thải từ các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nguồn nước gây khó khăn cho công tác vận hành công trình (phải kết hợp ngăn mặn, trữ nước, kết hợp thoát nước ô nhiễm).

-     Nguồn nước ô nhiễm có ảnh hưởng nhất định đến sản xuất nông nghiệp, nhất là phục vụ cho mục đích chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

-     Ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân sống trong khu vực bị ô nhiễm.

3-  Nguyên nhân:

-     Tình hình xả nước thải trực tiếp ra kênh rạch chưa qua xử lý của các cơ sở sản xuất với mức độ thường xuyên hơn so với những năm trước.

-     Do kênh rạch bị ô nhiễm thường xuyên, thời gian kéo dài nên việc tích tụ các chất gây ô nhiễm trong kênh rạch là đều không tránh khỏi dẫn đến ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.

-     Các đơn vị sản xuất có hệ thống xử lý nước thải thì không vận hành thường xuyên, thường xả nước thải vào ban đêm, ngày nghỉ để đối phó với sự kiểm tra của các cơ quan chức năng.

-     Công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm của các cơ quan chức năng chưa được thường xuyên hoặc sau khi kiểm tra, các đơn vị sản xuất vẫn tiếp tục xả nước thải chưa qua xử lý vào công trình thủy lợi.

-     Công tác xử lý đối với các đơn vị có vi phạm chưa nghiêm.

-     Ý thức bảo vệ môi trường, nguồn nước của các đơn vị sản xuất, của người dân chưa cao.

 

II. Đề xuất:

-     Các đơn vị sản xuất trên địa bàn thực hiện tốt việc thu gom và xử lý nước thải theo qui định, đồng thời nạo vét khai thông dòng chảy đối với các tuyến kênh tiếp nhận nguồn nước.

-     Các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất phải thực hiện việc xin phép xả nước thải vào công trình thủy lợi theo qui định.

            -  Các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra và xử lý đúng pháp luật các trường hợp vi phạm.

Tin tức khác
Xử lý dứt điểm ô nhiễm trên lưu vực sông (16/05/2022)
Quy định mới về cấp phép môi trường (13/04/2022)
Xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường (04/03/2022)
Môi trường nước vẫn bị ô nhiễm (04/12/2021)
Ứng dụng công nghệ bảo đảm an ninh nguồn nước (04/11/2021)
Chung tay bảo vệ nguồn nước (12/07/2021)
Năm 2022, TPHCM thu phí dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (08/06/2021)
Nỗi lo ô nhiễm nước đầu nguồn (17/04/2021)
TPHCM hạn chế khai thác nước ngầm 16.650m3/ngày (19/03/2021)
2 công ty xử lý rác tại TPHCM chậm khắc phục ô nhiễm (04/03/2021)
Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM
Địa chỉ: Số 21 - quốc lộ 22 - ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi - TP.HCM , Tel: 028 38922258 , Email: imchcmc@tphcm.gov.vn
Designed & Developed by EMSVN