Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Dự án Tin tức Tin nội bộ Hoạt động Đảng- Đoàn thể Thư viện ảnh - Bản đồ Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Thành tích đạt được
Tìm kiếm
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Online : 1712
Lượt truy cập : 5184397
Thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2015. (14/08/2015)
S TT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
 
Dịch vụ tư vấn
1 Gói thầu số 8: Tư vấn giám sát thi công công trình               
           245.704.000

 
Ngân sách TP
 
Chỉ định thầu
 
  Quý III Năm 2015
 
Trọn gói
 

 
Theo thời gian triển khai gói thầu xây lắp
2 Chi phí giám sát           
           234.004.019

 
  Chi phí dự phòng              11.700.201
 
2 Gói thầu số 9: Tư vấn kiểm toán công trình
 
               
             63.432.851

 
Ngân sách TP
 
Chỉ định thầu   Năm 2015 Trọn gói  45 ngày
Dịch vụ phi tư vấn
3 Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình
 
              
             77.079.000

 
Ngân sách TP
 
Chỉ định thầu   Năm 2015 Trọn gói Theo thời gian triển khai gói thầu xây lắp
  Chi phí bảo hiểm
 
             73.408.597
 
  Chi phí dự phòng
 
               3.670.430
 
Xây Lắp
4 Gói thầu số 05 - Xây lắp 1:  Các hạng mục công trình khu vực huyện Củ Chi
 
          
        5.092.351.000

 
Ngân sách TP
 
 
 
Tự thực hiện
 
 

 
    Trọn gói 120 ngày
  Chi phí xây dựng
 
        4.755.440.420
 
  Chi phí hạng mục chung
 
             47.554.404
 
  Chi phí dự phòng
 
           289.356.544
 
5 Gói thầu số 6-Xây lắp 2: Các hạng mục công trình khu vực Hóc Môn - Bình Chánh
 
        
        2.330.715.000

 
           
  Chi phí xây dựng
 
        2.176.514.801
 
Ngân sách TP
 
Tự thực hiện
 

 
    Trọn gói 90 ngày
  Chi phí hạng mục chung
 
             21.765.148
 
  Chi phí dự phòng
 
           132.435.431
 
 
6
Gói thầu số 7-Xây lắp 3: Các hạng mục cơ khí cửa van
 
        4.670.689.000
 
Ngân sách TP
 

 
Đấu thầu rộng rãi 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ Quý III/2015 Trọn gói  
120 ngày

 
  Chi phí xây dựng
 
        4.361.675.059
 
  Chi phí hạng mục chung
 
             43.616.751
 
  Chi phí dự phòng
 
           265.396.916
 
Tổng Cộng 12.479.971.000
 
           
Tin tức khác
V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 46: xây dựng các hạng mục bổ sung trên kênh chính Đông (30/05/2022)
V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập hồ sơ và xin giấy phép khai thác nước dưới đất 04 giếng (G2, G5, G10A & G10C) (27/04/2022)
V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thiết bị: cung cấp lắp đặt hệ bơm biến tần cấp II thuộc công trình xây dựng trạm bơm cấp II - Trạm cấp nước số 01 (27/04/2022)
V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6A dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi (04/12/2021)
Về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 45: tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị SCADA N25-2 dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi (04/12/2021)
V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12A: tư vấn giám sát khảo sát (phần bổ sung) dự án nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Củ Chi (04/12/2021)
Về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9A: tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hệ thống SCADA kênh N25-2 dự án nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Củ Chi (04/12/2021)
V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 cải tạo, sửa chữa xy lanh thủy lực cống Đá Hàn (14/10/2021)
Về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số thầu số 13A: tư vấn thẩm tra dự toán khảo sát, tham56m3 tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán (phần bổ sung) thuộc dự án nâng cấp hệ thống Thủy lợi kênh Đông Củ Chi (06/10/2021)
Về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10A: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế xây dựng và dự toán (phần bổ sung) thuộc dự án nâng cấp hệ thống Thủy lợi Kênh Đông Củ Chi (06/10/2021)
Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM
Địa chỉ: Số 21 - quốc lộ 22 - ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi - TP.HCM , Tel: 028 38922258 , Email: imchcmc@tphcm.gov.vn
Designed & Developed by EMSVN