Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Dự án Tin tức Tin nội bộ Hoạt động Đảng- Đoàn thể Thư viện ảnh - Bản đồ Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Thành tích đạt được
Tìm kiếm
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Online : 120
Lượt truy cập : 5093517
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020 (08/11/2016)
       Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 - 2015 đạt một số kết quả bước đầu; đã triển khai các đề án, dự án cải thiện môi trường nhằm kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi ô nhiễm không khí, nước mặt, nước ngầm, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại; khắc phục môi trường ở những nơi bị ô nhiễm; tăng cường diện tích cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, công viên,...hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình, dự án cải thiện môi trường trọng điểm. Thực hiện giải tỏa hàng chục ngàn căn nhà trên và ven kênh rạch kết hợp cải tạo cảnh quan, nạo vét khơi thông dòng chảy, trả lại chức năng tích nước và giao thông cho nhiều kênh rạch trên địa bàn thành phố. Triển khai tích cực việc kiểm soát và xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra các khu công nghiệp tập trung gắn với quá trình đổi mới thiết bị và công nghệ xử lý chất thải tập trung; cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu và xây dựng các khu đô thị mới với cơ sở hạ tầng đồng bộ, thân thiện với môi trường; hình thành các khu xử lý rác thải, chất thải y tế tập trung.
       Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình vẫn còn hạn chế, một số đề án, dự án quan trọng chậm triển khai, một số chỉ tiêu đề ra chưa hoàn thành. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác phối hợp, tổ chức thực hiện giữa các sở - ngành, quận, huyện chưa đồng bộ và kịp thời; chưa bám sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình đề ra; việc triển khai và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chưa tạo được sự đột phá, giải pháp tiến hành chưa tạo chuyển biến rõ rệt, căn bản trong nhận thức và hành vi của nhân dân và doanh nghiệp về bảo vệ môi trường; chưa tập trung nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các chính sách thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư xử lý ô nhiễm,nâng cao trách nhiệm của những chủ thể phát sinh nguồn chất thải trong xử lý ô nhiễm.
Để khắc phục những hạn chế và triển khai có hiệu quả Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng Chương trình hành động như sau:
I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
1.    Mục tiêu
Tập trung kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, chất thải; cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường; xây dựng thành phố sạch, xanh, phát triển bền vững.
2.    Chỉ tiêu chủ yếu
a) Giảm ô nhiễm môi trường donước thải, khí thải
- 100% nước thải bệnh viện, nước thải các cơ sở công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn môi trường.
- 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có chủ đầu tư cơ sở hạ tầng, có hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc nước thải tự động có đường truyền dữ liệu về cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường để kiểm tra, giám sát.
- 80% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý tập trung đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường.
- Giảm 70% ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải.
- 90% nguồn khí thải công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn môi trường.
b) Giảm ô nhiễm môi trường do chất thải rắn đô thị, chất thải nguy hại, chất thải y tế
- 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế và tái sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (tái chế, làm phân compost và đốt) 40% và chôn lấp hợp vệ sinh 60% trên tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt.
- 100% số bãi chôn lấp chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh.
- Giảm 65% khối lượng túi ni-lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại và giảm 50% khối lượng túi ni-lông khó phân hủy sử dụng tại các chợ dân sinh so với năm 2010; thu gom và tái chế 50% khối lượng chất thải túi ni-lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt.
c) Cải tạo, phục hồi các khu vực đã bị ô nhiễm; cải thiện điều kiện sống của nhân dân
- Giảm thiểu 90% mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt.
- 100% hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch.
- 100% xã xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí về vệ sinh môi trường.
- Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phấn đấu 80% người dân áp dụng những hành vi bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày.
d) Khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vữngnguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn  thiên nhiên và đa dạng sinh học; ứng phó biến đổi khí hậu
- Tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán trên 40%.
- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, năng lượng mới lên trên 1,74% tổng công suất tiêu thụ trên toàn thành phố.
- Nâng cao trách nhiệm cộng đồng và năng lực cho cán bộ quản lý: đảm bảo trên 80% cộng đồng dân cư tại các phường - xã, thị trấn thuộc vùng dễ bị tổn thương, thường xuyên bị thiên tai và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và 100% công chức, viên chức thành phố có hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.
- 100% hộ gia đình hiểu biết, có kiến thức ứng phó, thích nghi, sống chung với biến đổi khí hậu.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân
a) Thường xuyên quán triệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cấp ủy, chính quyền, các ngành, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong cộng đồng.
b) Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp, liên tịch về bảo vệ môi trường giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, kiên trì phát động, vận động và tổ chức phong trào hành động thiết thực bảo vệ môi trường sâu rộng trong cộng đồng dân cư nhằm vận động nhân dân tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày như phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; phân loại chất thải nguy hại hộ gia đình, giảm thiểu và tái sử dụng chất thải rắn; hạn chế sử dụng túi ni-lông; không xả rác, không làm mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; tham gia vệ sinh đường phố, khu dân cư; trồng cây xanh. Khuyến khích và chia sẻ các giải pháp, sáng kiến bảo vệ môi trường trong sinh viên, học sinh, trong cộng đồng dân cư và doanh nghiệp thông qua các hội thảo, hội thi.
c) Nâng cao chất lượng các chương trình tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng (báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình) bằng việc thực hiện các chuyên mục, chương trình thường kỳ với khung thời gian cố định để người dân dễ theo dõi và có sự tương tác, phản hồi về chương trình. Tăng cường các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trên sóng truyền hình.
d) Nâng cao chất lượng các Giải thưởng môi trường để kịp thời động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp đã có những đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.
2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường
a) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình hànhđộng số 34-CTrHĐ/TU ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020; Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
b) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; đảm bảo việc xây dựng quy hoạch và lập dự án đầu tư phải tiến hành đồng thời với đánh giá tác động môi trường; chú trọng tăng diện tích cây xanh, mặt nước; tăng diện tích đất xây dựng các công trình phúc lợi công cộng phục vụ đời sống cộng đồng trong quá trình xây dựng các khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị.
c) Hoàn thành các quy hoạch ngành: Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn thành phố; Quy hoạch quản lý tổng thể tài nguyên nước trên địa bàn thành phố đến năm 2030; Quy hoạch bảo tồn da dạng sinh học trên địa bàn thành phố đến năm 2030 và Quy hoạch môi trường trên địa bàn thành phố đến năm 2030.
d) Rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để phục vụ chương trình di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao.
đ) Tiếp tục rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về nguồn thải, chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý cơ sở dữ liệu về nguồn thải.
e) Tập trung thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, y tế, các khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Kiên quyết đấu tranh, xử lý tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về bảo vệ môi trường. Triển khai việc di dời cơ sở sản xuất thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch; ngăn ngừa các nguồn ô nhiễm mới phát sinh từ các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ; hoàn thành kế hoạch thí điểm xử lý cơ sở gây ô nhiễmmôi trường tại khu phố 4 và khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12.
g) Thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất tiếp cận và áp dụng các giải pháp tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng, giảm thiểu chất thải tại nguồn. Phát huy hiệu quả nguồn vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường trong việc hỗ trợ tài chính cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có các chương trình, dự án, đề án bảo vệ môi trường như phân loại rác tại nguồn; tiết giảm, tái sử dụng, tái chế chất thải; sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường; phòng chống ứng phó, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường; triển khai chương trình hạn chế sử dụng túi ni-lông tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ dân sinh và trong sinh hoạt hàng ngày.
h) Quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng nước ngầm, khai thác cát trên sông.
i) Kết hợp với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020, triển khai các giải pháp khả thi nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông. Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố.
k) Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển diện tích rừng, cây xanh trồng phân tán trên địa bàn thành phố. Phát động phong trào trồng và bảo vệ cây xanh trên địa bàn thành phố, góp phần thanh lọc bầu không khí, hạn chế tiếng ồn, chống ngập.
l) Rà soát, thống nhất đầu mối trong quản lý nhà nước về cấp, thoát nước.
m) Rà soát, kiện toàn, bổ sung, nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động của bộ máy, đội ngũ cán bộ thực thi công vụ trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn, phẩm chất, trách nhiệm. Rà soát các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường để nghiên cứu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu công tác phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
n) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực quản lý môi trường, quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, bùn hầm cầu phù hợp mỹ quan đô thị; thực hiện công khai danh sách các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các Khu xử lý chất thải rắn của thành phố; các công trình cấp, thoát nước; các công trình xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải y tế đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về môi trường
a) Thực hiện phương thức lựa chọn đấu thầu rộng rãi, lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ quét và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; đầu tư đồng bộ các trang thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố; đầu tư các trạm trung chuyển rác theo công nghệ ép rác kín, có trang thiết bị xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.
b) Bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng, vành đai cây xanh cách ly các Khu liên hợp xử lý chất thải và nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi.
c) Triển khai các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các công trình xử lý chất thải tại các cơ sở y tế tuyến quận - huyện, thành phố đảm bảo đạt quy chuẩn về môi trường. Tăng cường công tác kiểm soát, quản lý việc xử lý nước thải, chất thải rắn của các cơ sở y tế tư nhân.
d) Kết hợp với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020, tập trung chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ kênh rạch, tạo cảnh quan đô thị. Thực hiện các dự án cải tạo, nạo vét, khai thông, duy tu, bảo dưỡng các kênh rạch bị ô nhiễm nặng.
đ) Kết hợp chặt chẽ với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020, tập trung đầu tư các công trình thoát nước và xử lý nước thải.
e) Đầu tư các công trình phát triển mạng lưới cấp nước, đảm bảo 100% người dân thành phố được cung cấp và sử dụng nước sạch, giảm thiểu khai thác nước ngầm, bảo vệ các tầng chứa nước của thành phố, giảm thiểu các tác động đến môi trường như sụt lún đất, sạt lở, ô nhiễm và xâm nhập mặn.       
g) Triển khai Chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn các quận: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, Bình Thạnh và những quận tiên phong tham gia chương trình; sau năm 2017, triển khai Chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn đáp ứng và phù hợp công nghệ, công suất của các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên toàn địa bàn thành phố.
h)Rà soát các chính sách hiện hành về thu hút các thành phần kinh tế đầu tư xử lý chất thải (sinh hoạt, y tế, công nghiệp nguy hại,…), nước thải; về phí nước thải, chất thải, về cơ chế, tổ chức quét dọn, thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý rác; tái chế; về chính sách không sử dụng túi ni-lông, sử dụng những nguyên liệu, vật liệu sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường, sử dụng nhiên liệu sinh học, năng lượng tái tạo,… để bổ sung, hoàn thiện ban hành theo thẩm quyền nhằm đủ sức thu hút mạnh mẽ hơn hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh, ban hành.
i) Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong xử lý chất thải rắn, nước thải; đẩy  nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái chế, xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại tại các Khu liên hợp xử lý chất thải của thành phố. Có giải pháp, lộ trình xử lý, khắc phục nhanh, triệt để những mặt còn hạn chế của các khu xử lý chất thải rắn hiện nay; đồng thời có giải pháp trước mắt bảo đảm các điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân sinh sống khu vực lân cận và chịu tác động môi trường của các khu xử lý chất thải. Đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung theo hướng kết hợp các cụm lưu vực thoát nước; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải theo công nghệ hiện đại (kể cả cải tạo các khu xử lý chất thải rắn đã ngưng tiếp nhận rác, khu xử lý nước thải đang thực hiện) với phương châm công khai, minh bạch. Hoàn thiện đề án mạng lưới nhà vệ sinh công cộng, đề án xây dựng mạng lưới thùng rác công cộng trên địa bàn thành phố; đến năm 2017 - 2018, mời gọi đầu tư các phương tiện vệ sinh công cộng (nhà vệ sinh, thùng rác,...) trên bộ, trên sông đáp ứng nhu cầu giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.
4. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường
a) Chủ động phối hợp, phát huy tối đa nguồn lực của các cơ quan khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học trong bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu.
b) Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong xử lý chất thải; ứng dụng công nghệ mới, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng, tái sử dụng chất thải trong sản xuất, kinh doanh; phát triển sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm sau quá trình tái chế.
c) Đầu tư các trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm; mở rộng mạng lưới quan trắc các thành phần môi trường trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu theo dõi, đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường, đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường.
d)Xây dựng trụ sở Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường, đầu tư trang thiết bị phòng phân tích tài nguyên môi trường, đầu tư 02 trạm quan trắc không khí tự động cố định, 02 trạm quan trắc nước mặt tự động cố định trên lưu vực sông Sài Gòn. Xây mới hệ thống quan trắc tự động tại các Khu liên hợp xử lý chất thải của thành phố.
5. Tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Chú trọng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
a) Lãnh đạo, chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban nhân dâncác quận, huyện và các sở, ngành liên quan (Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Công an thành phố,...) thực hiện thanh tra, kiểm tra, cấp phép, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường nhằm tránh chồng chéo trong quá trình giám sát, kiểm soát nguồn ô nhiễm phát sinh.
b) Nâng cao hiệu quả phối hợp với địa phương bạnđể giải quyết các vấn đề môi trường ở vùnggiáp ranh, lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Triển khai Quy chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang nhằm phối hợp, cộng đồng trách nhiệm, kết nối chia sẻ thông tin liên quan trong hoạt động giám sát, quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường giữa các địa phương.
c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các dự án về môi trường do các tổ chức quốc tế tài trợ, các chương trình hợp tác quốc tế trong khu vực về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện Chương trình hành động; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp thực hiện trong thời gian tới.
2.  Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động, đồng bộ với kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành đạt yêu cầu đột phá, tạo chuyển biến rõ rệt ngay trong năm 2016 - 2017; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đến giữa năm 2020 tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động cho Ban Thường vụ Thành ủy.
3.  Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật và tích cực thực hiện tốt các phong trào bảo vệ môi trường; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực tham gia giám sát thực hiện, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Chương trình.
4.  Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền có hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; phê phán các hành vi vi phạm, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình trên lĩnh vực bảo vệ môi trường.
5.  Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình hành động.
6.  Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ ngân sách hàng năm đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình hành động, lãnh đạo việc giám sát thực hiện Chương trình.
7.  Ủy ban kiểm tra Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình hành động.
Chương trình hành động này được phổ biến đến chi bộ.
Tin tức khác
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC DỊCH VỤ THỦY LỢI TP.HCM (27/04/2022)
Hoạt đồng tháng thanh niên chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 (04/04/2022)
Hội nghị Đại biếu người lao động năm 2022 (16/02/2022)
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (15/12/2021)
Tháng Thanh niên năm 2021 - Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (17/03/2021)
Hướng dẫn Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (08/03/2021)
GIẢI BÓNG ĐÁ MINI CUP IMC 2020 (15/10/2020)
Hội thi Nấu ăn cắm hoa chào mừng kỷ niệm 26 năm thành lập Công ty & ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (14/10/2020)
Chào mừng Đại hội XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (08/10/2020)
20 năm Giải thưởng Tôn Đức Thắng: Vinh danh những tấm gương miệt mài sáng tạo (31/08/2020)
Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM
Địa chỉ: Số 21 - quốc lộ 22 - ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi - TP.HCM , Tel: 028 38922258 , Email: imchcmc@tphcm.gov.vn
Designed & Developed by EMSVN