Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Dự án Tin tức Tin nội bộ Hoạt động Đảng- Đoàn thể Thư viện ảnh - Bản đồ Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Thành tích đạt được
Tìm kiếm
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Online : 1718
Lượt truy cập : 5184414
Chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020 (17/04/2017)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020.
      Chiến lược phát triển dài hạn của công ty.
- Về chức năng - nhiệm vụ: Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi là đơn vị chủ lực của thành phố đảm bảo về dịch vụ tưới nước và tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; ưu tiên cấp nguồn nước sinh hoạt và làm dịch vụ từ công trình thủy lợi; Thực hiên tốt công tác phòng chống lụt bão, triều cường, chống lũ hạ du sông Sài Gòn… phục vụ cho sản xuất, dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và bảo vệ môi trường mang tính bền vững;
    
 
- Về qui mô – tính chất:Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi trở thành doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi hàng đầu của cả nước, quản lý các công trình thủy lợi có quy mô lớn, hiện đại, có kỹ thuật phức tạp, quản lý vận hành khoa học, phù hợp với tính chất sản xuất của nền nông nghiệp đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu; Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong quản lý và điều hành công ty, tích cực hội nhập quốc tế.    

- Về chế độ tài chính:Công ty tạo nguồn thu nhập chủ lực bằng việc sử dụng nguồn nước từ công trình thủy lợi để cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp và các dịch vụ khác từ công trình thuỷ lợi; tự chủ được tài chính, nhà nước không cấp bù hoạt động công ích. 
1. Mục tiêu tổng quát 5 năm 2016 - 2020
Tổ chức quản lý – khai thác có hiệu quả các công trình thuỷ lợi, cung cấp đầy đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản….. trên địa bàn TP.HCM. Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, chống ngập triều cường, tiêu thoát nước theo sự phân cấp quản lý của UBND thành phố, tạo nguồn thu từ cung cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp để Ngân sách Thành phố giãm cấp bù do Nhà nước miễn thu thủy lợi phí. Tham gia sản xuất kinh doanh tổng hợp để có lợi nhuận.
2.Các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020:
- Tổng diện tích phục vụ tưới - tiêu : 62.500 ha.
- Cấp nước sinh hoạt cho thành phố giai đoạn 1 với quy mô 300.000 m3/ngày đêm,  dự kiến đạt đến 450.000m3/ngày vào năm 2020; cấp nước thô phục vụ cho sản xuất công nghiệp.
 Đây là nguồn thu tương đối lớn từ công trình thủy lợi, từng bước giãm cấp bù và tiến đến không nhận cấp bù từ ngân sách Thành phố;
- Tiếp nhận, quản lý và vận hành các công trình thủy lợi, các dự án tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm ở ngoại thànhgắn với các dự án chống ngập của thành phố phục vụ sản xuất, dân sinh của người dân; Tập trung thực hiện hoàn thành các Dự án thủy lợi ven sông Sài Gòn đưa vào quản lý vận hành, phát huy đồng bộ hiệu quả gắn với các dự án đê bao, cống ngăn triều, chống ngập của Thành phố phục vụ sản xuất và dân sinh;
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ chất lượng nguồn nước, phấn đấu 100% kênh rạch do Công ty quản lý đạt tiêu chuẩn không có rác, được nạo vét cải tạo môi trường và khơi thông dòng chảy.
- Tham gia sản xuất kinh doanh:thi công xây lắpcác công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, công trình phòng chống lụt bão, tiêu thoát nước, triều cường; mở rộng các hoạt động dịch vụ nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Doanh thu bình quân đạt 85 tỷ đồng/năm, lợi nhuận từ 03 đến 05 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách đúng quy định.
- Người lao động có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của khu vực, được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định. Người lao động có trình độ đại học và trên đại học các ngành chiếm hơn 30%; lao động phổ thông phải qua đào tạo nghề, sử dụng được các thiết bị chuyên dùng trong công tác quản lý khai thác và vận hành công trình thủy lợi.

**Những thay đổi chủ yếu trong 05 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,…): 
- Tập trung vào lĩnh vực nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch, tức là tập trung các nguồn lực của công ty để thực hiện nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp.
- Đồng thời hạn chế thực hiện các ngành nghề kinh doanh phụ trợ,hạn chế thực hiện các lĩnh vực khác không phải là thế mạnh của công ty nên doanh thu trong sản xuất kinh doanh tổng hợp sẽ giãm lại.
- Đưa ra thị trường sản phẩm mới là nước uống đóng chai.
**Thuận lợi, khó khăn chủ yếu:
Lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp:
Chủ yếu là mua bán hoa lan, mua bán cỏ cho Du lịch Đầm Sen, cung ứng giống và vật tư nông nghiệp, thi công xây dựng nhà lưới để trồng lan; tuy nhiên do cạnh tranh giá với các đơn vị nhập khẩu hoa lan từ Thái Lan nên không mở rộng được tiêu thụ đầu ra. Nên rất khó tăng doanh thu được.
Lĩnh vực thi công xây lắp:
Công ty chủ yếu là nhận thầu thi công xây dựng các công trình thủy lợi, công trình phòng chống lụt bão, công trình giao thông có quy mô nhỏ thường dưới 05 tỷ đồng…. Do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi và các xã chỉ định thầu sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước là chủ yếu. Doanh thu thi công xây lắp chiếm khoảng 70% doanh thu sản xuất kinh doanh tổng hợp. Tuy nhiên lĩnh vực này hiện nay rất khó khăn vì các lý do sau:
- Về khách hàng:  Các khách hàng chủ yếu hiện nay đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tư, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Củ Chi đã hoàn thành, có rất ít công trình để thi công trong những năm sau.
- Về pháp lý:
Do không phải là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ nên không được phép tham gia đấu thầu các gói thầu không quá 05 tỷ đồng; các gói thầu có giá trị trên 05 tỷ thì phải đấu thầu có sự cạnh tranh nhiều. Nên tìm kiếm doanh thu trong lĩnh vực thi công xây lắp rất khó khăn.
Năm 2016 trở đi, Công ty tìm khách hàng mới là các công ty cổ phần, công ty tư nhân  có nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.
3. Các giải pháp tổ chức thực hiện
 3.1 Củng cố mô hình tổ chức công ty:
- Thực hiện theo nội dung đề án tái cơ cấu công ty, giảm dần các chức năng ngành nghề phụ để tập trung cho nhiệm vụ công ích, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tưới, tiêu nước cho nông nghiệp; cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp và các dịch vụ khác từ công trình thuỷ lợi.
- Tinh gọn bộ máy quản lý điều hành, tinh giãm lực lượng lao động gián tiếp, tăng cường lao động trực tiếp ở cơ sở; phân công lao động hợp lý theo hướng chuyên môn hoá, chú trọng công tác đào tạo đội ngũ công nhân lao động có trình độ chuyên môn và kỹ năng lao động đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại định kỳ với người lao động; Tạo điều kiện để người lao động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển đơn vị trong tình hình mới, giám sát các hoạt động theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; Chống lãng phí và thất thoát trong đầu tư xây dựng; thực hành tiết kiệm trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty; tiếp tục phát động các phong trào thi đua nâng cao năng suất, hiệu quả lao động.
3.2 Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có, phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững: 
- Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của các hệ thống công trình thủy lợi, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, phục vụ nền sản xuất nông nghiệp đô thị, ưu tiên cho các cây trồng chủ lực có giá trị cao, phát triển thủy sản bền vững; bảo đảm an toàn công trình, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu;
- Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ có thu từ công trình thủy lợi như cấp nước sinh hoạt công nghiệp, phát huy tối đa tiềm năng và năng lực của công trình thủy lợi hiện có, đảm bảo tài chính bền vững cho Công ty, giảm cấp bù từ ngân sách nhà nước.
- Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố đặt hàng sản phẩm công ích trong lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi thay cho hình thức giao kế hoạch như hiện nay;
3.3. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp, quản lý vận hành công trình theo hướng hiện đại: 
- Hê thống thủy lợi Kênh Đông Củ Chi: Sửa chữa, nâng cấp theo hướng kiên cố hóa, gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đảm bảo năng lực cấp nước theo nhiệm vụ mới;
- Hệ thống thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh và các công trình khác: Nghiên cứu giải pháp ổn định công trình vùng triều, hạn chế xâm thực do phèn, mặn và ô nhiễm. Áp dụng cơ giới hóa trong việc vớt rong cỏ, cỏ, lục bình trên kênh rạch.
- Xây dựng hệ thống giám sát và lưu trữ thông tin từ xa (giám sát mực nước triều - lũ, lưu lượng, chất lượng nước…) tiến tới xây dựng hệ điều khiển tự động; tưới tiết kiệm nước;
- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, đảm bảo nguồn lực để chủ động duy tu sửa chữa thường xuyên, định kỳ đảm bảo an toàn công trình phục vụ sản xuất;
- Chú trọng vận động người dân, đơn vị dùng nước thực hiện tốt nạo vét kênh mương nội đồng, không xả nước thải, rác thải vào công trình thủy lợi.
3.4. Phòng chống lụt bão, úng ngập, triều cường; phòng chống hạn, cháy rừng và xâm nhập mặn:
- Vận hành công trình đáp ứng việc  ngăn lũ, ngăn mặn, xổ phèn, tiêu thoát nước ô nhiễm, phòng chống hạn và phòng chống cháy rừng mùa khô; tham mưu các phương án và phối hợp với Hồ Dầu Tiếng thực hiện công tác điều tiết chống lũ hạ du sông Sài gòn đạt hiệu quả.
- Hiện đại hóa công tác quan trắc các số liệu khí tượng thủy văn, hoàn chỉnh hệ thống mốc cảnh báo ngập lụt, kịp thời cảnh báo sớm tổ hợp bất lợi, xây dựng cơ chế phản ứng nhanh.
3.5. Bảo vệ công trình và môi trường nước:
- Tiếp tục cùng đơn vị chức năng (Thanh tra Sở NN và PTNT, Sở TN và MT, Cảnh sát Môi trường, Chi cục TL và PCCB) và chính quyền địa phương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Chú trọng kiểm tra xử lý việc xả nước thải gây ô nhiễm nguồn nước.
4. Tình hình đầu tư tại các Công ty con
Hiện nay Công ty đã đầu tư vào Công ty cổ phần Cấp nước Kênh Đông 300.000 cổ phần với mức vốn là 03 tỷ đồng, chiếm 0,75% vốn điều lệ. Cổ tức được chia năm 2014 là 9,25%, số tiền 277.500.000 đồng; năm 2015 là 10,35%, số tiền 310.050.000 đồng.
Đầu tư có hiệu quả, dự kiến không thoái vốn mà sẽ bổ sung tăng vốn góp khi Công ty cổ phần Cấp nước Kênh Đông tăng vốn điều lệ.
 
Tin tức khác
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi tháng 06/2022 (20/06/2022)
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 (17/06/2022)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 (17/06/2022)
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (17/06/2022)
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi tháng 05/2022 (18/05/2022)
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi tháng 04/2022 (22/04/2022)
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi tháng 03/2022 (01/04/2022)
Báo cáo tài chính năm 2021 (30/03/2022)
Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (30/03/2022)
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi tháng 02/2022 (28/02/2022)
Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM
Địa chỉ: Số 21 - quốc lộ 22 - ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi - TP.HCM , Tel: 028 38922258 , Email: imchcmc@tphcm.gov.vn
Designed & Developed by EMSVN