Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Dự án Tin tức Tin nội bộ Hoạt động Đảng- Đoàn thể Thư viện ảnh - Bản đồ Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Thành tích đạt được
Tìm kiếm
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Online : 1684
Lượt truy cập : 5177271
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi năm 2018 (01/03/2018)
- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 01/2018:

   + Ngày 05/01/2018.  Download

   + Ngày 11/01/2018.  Download

   + Ngày 19/01/2018. Download

   + Ngày 25/01/2018. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 02/2018:

   + Ngày 03/02/2018. Download

   + Ngày 18/02/2018. Download

   + Ngày 13/02/2018. Download

   + Ngày 28/02/2018. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 03/2018:

   + Ngày 08/3/2018. Download

   + Ngày 16/3/2018. Download

   + Ngày 22/3/2018. Download

   + Ngày 31/3/2018. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 04/2018:

   + Ngày 06/4/2018. Download

   + Ngày 12/4/2018. Download

   + Ngày 18/4/2018. Download

   + Ngày 25/4/2018. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 05/2018:

   + Ngày 05/5/2018. Download

   + Ngày 12/5/2018. Download

   + Ngày 18/5/2018. Download

   + Ngày 26/5/2018. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 06/2018:

   + Ngày 01/6/2018. Download

   + Ngày 08/6/2018. Download

   + Ngày 08/6/2018. Download

   + Ngày 15/6/2018. Download

   + Ngày 22/6/2018. Download

   + Ngày 29/6/2018. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 07/2018:

   + Ngày 05/7/2018.  Download

   + Ngày 13/7/2018.  Download

   + Ngày 17/7/2018. Download

   + Ngày 26/7/2018. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 08/2018:

   + Ngày 03/8/2018. Download

   + Ngày 10/8/2018. Download

   + Ngày 16/8/2018. Download

   + Ngày 23/8/2018. Download

   + Ngày 29/8/2018. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 09/2018:

   + Ngày 06/9/2018. Download

   + Ngày 14/9/2018. Download

   + Ngày 21/9/2018. Download

   + Ngày 25/9/2018. Download


- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 10/2018:

   + Ngày 04/10/2018. Download

   + Ngày 11/10/2018. Download

   + Ngày 19/10/2018. Download

   + Ngày 25/10/2018. Download

   + Ngày 31/10/2018. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 11/2018:

   + Ngày 08/11/2018. Download

   + Ngày 16/11/2018. Download


   + Ngày 22/11/2018. Download

   + Ngày 26/11/2018. Download


- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 12/2018:

   + Ngày 08/12/2018. Download

   + Ngày 15/12/2018. Download


   + Ngày 20/12/2018. Download

   + Ngày 29/12/2018. Download
Tin tức khác
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi tháng 06/2022 (20/06/2022)
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 (17/06/2022)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 (17/06/2022)
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (17/06/2022)
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi tháng 05/2022 (18/05/2022)
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi tháng 04/2022 (22/04/2022)
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi tháng 03/2022 (01/04/2022)
Báo cáo tài chính năm 2021 (30/03/2022)
Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (30/03/2022)
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi tháng 02/2022 (28/02/2022)
Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM
Địa chỉ: Số 21 - quốc lộ 22 - ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi - TP.HCM , Tel: 028 38922258 , Email: imchcmc@tphcm.gov.vn
Designed & Developed by EMSVN