Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Dự án Tin tức Tin nội bộ Hoạt động Đảng- Đoàn thể Thư viện ảnh - Bản đồ Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Thành tích đạt được
Tìm kiếm
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Online : 1557
Lượt truy cập : 5184087
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi năm 2017 (17/03/2017)
- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 01/2017:

   + Ngày 06/01/2017.  Download

   + Ngày 11/01/2017.  Download

   + Ngày 20/01/2017. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 02/2017:

   + Ngày 10/02/2017. Download

   + Ngày 17/02/2017. Download

   + Ngày 24/02/2017. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 03/2017:

   + Ngày 01/3/2017. Download

   + Ngày 10/3/2017. Download

   + Ngày 16/3/2017. Download

   + Ngày 22/3/2017. Download

   + Ngày 30/3/2017. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 04/2017:

   + Ngày 10/4/2017. Download

   + Ngày 18/4/2017. Download

   + Ngày 28/4/2017. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 05/2017:

   + Ngày 16/5/2017. Download

   + Ngày 19/5/2017. Download

   + Ngày 26/5/2017. Download

   + Ngày 30/5/2017. Download

   + Ngày 06/6/2017. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 06/2017:

   + Ngày 06/7/2017. Download

   + Ngày 26/6/2017. Download

   + Ngày 21/6/2017. Download

   + Ngày 16/6/2017. Download

   + Ngày 16/6/2017. Download

   + Ngày 16/6/2017. Download

   + Ngày 16/6/2017. Download

   + Ngày 16/6/2017. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 07/2017:
 
  + Ngày 13/7/2017. Download

  + Ngày 20/7/2017. Download

  + Ngày 28/7/2017. Download

  + Ngày 07/8/2017. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 08/2017:
 
  + Ngày 11/8/2017. Download

  + Ngày 16/8/2017. Download

  + Ngày 23/8/2017. Download

  + Ngày 31/8/2017. Download


  + Ngày 07/9/2017. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 09/2017:
 
  + Ngày 07/9/2017. Download

  + Ngày 14/9/2017. Download

  + Ngày 20/9/2017. Download

  + Ngày 26/9/2017. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 10/2017:
 
  + Ngày 05/10/2017. Download

  + Ngày 12/10/2017. Download

  + Ngày 20/10/2017. Download

  + Ngày 27/10/2017. Download

  + Ngày 31/10/2017. Download

- Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 11/2017

  + Ngày 10/11/2017. Download

  + Ngày 17/11/2017. Download

  + Ngày 24/11/2017. Download


 Chất lượng nước sạch trạm cấp nước tháng 11/2017

  + Ngày 01/12/2017. Download

  + Ngày 07/12/2017. Download

  + Ngày 14/12/2017. Download


  + Ngày 22/12/2017. Download

  + Ngày 29/12/2017. Download
Tin tức khác
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi tháng 06/2022 (20/06/2022)
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 (17/06/2022)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 (17/06/2022)
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (17/06/2022)
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi tháng 05/2022 (18/05/2022)
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi tháng 04/2022 (22/04/2022)
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi tháng 03/2022 (01/04/2022)
Báo cáo tài chính năm 2021 (30/03/2022)
Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (30/03/2022)
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi tháng 02/2022 (28/02/2022)
Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM
Địa chỉ: Số 21 - quốc lộ 22 - ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi - TP.HCM , Tel: 028 38922258 , Email: imchcmc@tphcm.gov.vn
Designed & Developed by EMSVN