Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Dự án Tin tức Tin nội bộ Hoạt động Đảng- Đoàn thể Thư viện ảnh - Bản đồ Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Profile IMC
Đặc điểm công ty
Thành tích đạt được
Tìm kiếm
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Online : 143
Lượt truy cập : 1617892
Công khai tài chính năm 2014 (25/05/2015)
                                                                                                                                                                                     Mẫu số 01
                                                                  BIỂU MẪU CÔNG KHAI CÔNG CHÚNG
                                       (Ban hành kèm theo Thông tư số 171/2013/TT – BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tên công ty: Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TPHCM
Năm tài chính: Năm 2014


I Các thông tin về hiệu quả tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2014
1 Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán
2 Bảng cân đối kế toán – Mẫu số B01 – DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
3 Báo cáo kết quả kinh doanh – Mẫu số B02 – DN ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03- DN ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
5 Bản thuyết minh báo cáo tài chính – Mẫu số B09 – DN ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
II Các thông tin về quản trị trong năm 2014
  -       Nghị quyết số: 01/NQ-HĐTV-Cty Ngày 02 tháng 01 năm 2014 V/v thực hiện đầu tư trang thiết bị nạo vét, cắt vớt rong cỏ, lục bình đợt 1;
-       Nghị quyết số: 02/NQ-HĐTV-Cty Ngày 15 tháng 01 năm 2014 V/v  thực hiện đầu tư, nâng công suất khai thác nước mặt Trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi;
-       Nghị quyết số: 03/NQ-HĐTV-Cty Ngày 09 tháng 06 năm 2014 V/v  thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng Thành viên;
-       Nghị quyết số: 04/NQ-HĐTV-Cty Ngày 27 tháng 06 năm 2014 V/v  thông qua quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc;
-       Nghị quyết số: 05/NQ-HĐTV-Cty Ngày 03 tháng 07 năm 2014 V/v  thông qua quy chế trả lương, trả thưởng, trả thù lao cho viên chức quản lý;
-       Nghị quyết số: 06/NQ-HĐTV-Cty Ngày 04 tháng 07 năm 2014 V/v  thông qua đề án tái cơ cấu Công ty;
-      Nghị quyết số: 07/NQ-HĐTV-Cty Ngày 15 tháng 09 năm 2014 V/v  thực hiện đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ duy tu sửa chữa công trình và công tác phòng chống lụt bão, triều cường;
-     Nghị quyết số: 08/NQ-HĐTV-Cty Ngày 05 tháng 12 năm 2014 V/v  thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2013;
-      Nghị quyết số: 09/NQ-HĐTV-Cty Ngày 15 tháng 12 năm 2014 V/v  huy động vốn từ nguồn vốn vay ngân hàng để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh
III Các thông tin về lao động và tiền lương
1 Tiền lương người lao động: 23.732.000.000 đồng
- Số lượng lao động: 232 người
- Tiền lương bình quân: 8.520.000 đồng / người / tháng
2 Tiền lương viên chức quản lý: 2.664.000.000 đồng
- Số lượng bình quân : 6,167 người.
- Tiền lương bình quân: 36.000.000  đồng/người/tháng

Biểu mẫu công khai công chúng 
Tin tức khác
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi năm 2019 (09/03/2019)
Công khai tai chính năm 2018 (25/07/2018)
Chất lượng nước sạch trạm cấp nước khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi năm 2018 (01/03/2018)
Công khai tài chính năm 2017 (17/07/2017)
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm (19/06/2017)
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (19/06/2017)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016 (22/05/2017)
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp (31/03/2017)
Chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020 (17/04/2017)
Công khai tài chính năm 2016 (04/08/2016)
Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM
Địa chỉ: Số 21 - quốc lộ 22 - ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi - TP.HCM , Tel: 8922258 , Email: info@dichvuthuyloi.com.vn
Designed & Developed by EMSVN