Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Dự án Tin tức Tin nội bộ Hoạt động Đảng- Đoàn thể Thư viện ảnh - Bản đồ Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Thành tích đạt được
Tìm kiếm
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Online : 459
Lượt truy cập : 5181614
Báo cáo tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần (Từ ngày 18/9/2020 đến ngày 25/9/2020) (29/09/2020)
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:
1.  Khu vực Củ Chi: Diện tích phục vu vụ Mùa năm 2020 đến ngày 25/9/2020 là 10.834 ha (Lúa: 3.636ha, Thủy sản: 150ha, Cây lâu năm: 4.106, Cây trồng khác: 2.942 ha);
2.  Khu vực Hóc Môn – Bình Chánh: Diện tích phục vu vụ Mùa năm 2020 đến ngày 25/9/2020 là: 1.684,9 ha (Lúa: 291 ha; Thủy sản: 78,9 ha; Cây lâu năm: 1.097; Cây trồng khác: 218, tiêu thoát nước: 4.481,9ha);
3. Khu vực Thủ Đức:diện tích phục vụ tiêu thoát nước, ngăn triều: 3.279,5ha.
II. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:
1. Lượng nước sử dụng:
Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 18/9/2020 đến ngày 25/9/2020: 7.591.418 m3, cụ thể:
Ngày K34 N25
MNTL MNHL a Q(m3/s) W(m3) Q(m3/s) W(m3)
18/9/2020   13,58   13,21    0,65     8,11      700.793       2,42     209.365
19/9/2020 13,39 13,02 0,65     8,11      700.793       1,71     148.043
20/9/2020   13,51   13,09    0,70     9,33      806.314       1,92     165.517
21/9/2020 13,55 13,14 0,70     9,22      796.657       2,10     181.315
22/9/2020   13,57   13,15    0,70     9,33      806.314       2,27     195.843
23/9/2020   13,49   13,06    0,60     8,05      695.427       2,27     195.843
24/9/2020   13,55   13,15    0,70     9,11      786.882       2,84     245.502
25/9/2020   13,60   13,12    0,60     8,50      734.748       2,57     222.065
Tổng              6.027.927        1.563.491
        Lượng nước sử dụng trong vụ Mùa 2020 từ ngày 01/8/2020 đến ngày 25/09/2020: 53,1 triệu m3 (Qua CĐT K34: 41,4 triêu m3, Qua CĐK N25: 11,7 triệu m3)
        Tổng lượng nước sử dụng trong năm 2020 từ ngày 1/1/2020 đến ngày 25/9/2020: 270,2 m3 (nông nghiệp, thủy sản: 155,1 triệu m3; sinh hoạt 50,6 triệu m3, công nghiệp: 1,5 m3)
2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng(ngày 25/9/2020): +21,38m tương ứng dung tích 999,9 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 0,49m và thấp hơn trung bình nhiều năm 0,31m.
3. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:
        Mực nước Max trong tuần xuất hiện ngày 20/9/2020:
        + Cống Gò Dưa                    : 149 cm
        + Cống Ba Thôn                   : 145 cm
        + Cống NT9                          : 142 cm
        + Cống kênh C                     : 145 cm
        + Cống An Hạ                       : 120 cm

Diễn biến pH:

STT Vị trí Độ pH (cm)
PS
1 Cống Tân Kiên 7,08 6,87
2 Cống kênh C 6,86 6,77
3 Cống kênh B 6,82 6,86
4 Cống kênh A 6,72 6,65
5 Ngã ba Lý Mạnh 6,75  
6 Cống Cuối kênh Ranh 6,68 6,57
7 Cống An Hạ 6,69 6,72
8 Cống T10 6,59 6,56

           4. Lượng mưa:lượng mưa đo được tại các trạm cụ thể như sau:

STT Trạm Mưa tuần (mm) Mưa năm (mm)
1 Xí nghiệp Củ Chi 120 1.153,4
2 Cụm QL N25   57   826,5
3 Cụm QL N46 (K9)   42 1.348,5
4 Cụm QL An Phú (D5)   85   785,6
5 Cụm QL N31A (K0) 136   968,8
6 Xí nghiệp HM-BC   83 1.306,7
7 Cụm QL Ba Thôn   62            1.357,0
8 Cụm QL Gò Dưa                   172  1.425,0

III. TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:
         Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.
         - Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao giữa tháng 9/2020 theo CV 796/CTy-TN ngày 14/9/2020.
         - Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn:
         + Cống Ba Thôn: Đóng theo hướng ngăn triều cường.
         + Cống Đá Hàn: Đóng cống trữ nước phục phụ dân sinh.
Tin tức khác
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 19/6/2022 đến 25/6/2022) (29/06/2022)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 12/6/2022 đến 18/6/2022) (20/06/2022)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 5/6/2022 đến 11/6/2022) (13/06/2022)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 29/5/2022 đến 4/6/2022) (06/06/2022)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 22/5/2022 đến 28/5/2022) (30/05/2022)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 14/5/2022 đến 21/5/2022) (23/05/2022)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 7/5/2022 đến 13/5/2022) (16/05/2022)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 30/4/2022 đến 6/5/2022) (09/05/2022)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 24/4/2022 đến 29/4/2022) (04/05/2022)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 17/4/2022 đến 23/4/2022) (25/04/2022)
Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM
Địa chỉ: Số 21 - quốc lộ 22 - ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi - TP.HCM , Tel: 028 38922258 , Email: imchcmc@tphcm.gov.vn
Designed & Developed by EMSVN